عشق... - شیفته

شیفته

عشق در قالب الفاظ نبود 

مابه یک حرف تمامش کردیم 

شربتی را که به هر درد دواست 

نچشیدیم و حرامش کردیم ...

+نوشته شده در دوشنبه 16 آذر 1388ساعت12:28 ق.ظتوسط مجید | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)